Realizacje


Poniżej znajduje się zestawienie części realizacji, które wykonaliśmy od 1995 roku.

  • współpraca z firmą „Berberys” przy zakładaniu i pielęgnacji zieleni osiedlowej przy ul.Gronowej i ul.Czapla dla Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Usług „Słowiańska” w Poznaniu
  • prace dla SBMiU „Słowiańska” przy zakładaniu i pielęgnacji zieleni osiedlowej  ul.Św.Rocha  i ul.Konfederacka w Poznaniu (2 ha zieleni)
  • projekt i realizacja zieleni osiedlowej „Zielone Wzgórze” w Szczecinie
  • prace związane z rewaloryzacją zabytkowego parku w województwie wielkopolskim, pod nadzorem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Park został wpisany do rejestru zabytków jako park pałacowy o charakterze krajobrazowym. Powierzchnia parku zajmuje 6 ha
  • prywatna rezydencja pod Poznaniem (40 ha)
  • pole golfowe – budowa (6 greenów)
  • maszynowe sadzenie ponad 100 dużych drzew (5-6 m. wysokości)
  • wiele prywatnych ogrodów i rezydencji
  • całkowite odnowienie terenów zieleni należących do kilkudziesięciu wspólnot mieszkaniowych na terenie Poznania