Oferta


Firma „Ogród i Styl” specjalizuje się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych, osiedli, przedsiębiorstw oraz zieleni miejskiej. Mamy doświadczenie w odnawianiu terenów zaniedbanych, rewaloryzacji terenów zabytkowych oraz rekultywacji terenów zniszczonych. Wiedza zdobyta przez lata działalności daje gwarancję uzyskania oczekiwanego przez inwestora efektu.

 

oferta:

  • projektowanie zieleni
  • zakładanie terenów zieleni ( trawniki, nasadzenia drobne, sadzenie drzew)
  • zagospodarowanie podwórek kamienic (obsadzanie donic)
  • pielęgnacyjne cięcie drzew
  • wycinka drzew i krzewów (metoda alpinistyczna i z kosza)
  • zakładanie systemów nawadniających
  • zakładanie zielonego torowiska
  • rewaloryzacja i konserwacja zabytkowych założeń zieleni