Projekty


Wykonanie projektu jest pierwszym krokiem w realizacji założenia zieleni.Jego wykonania chroni także przed popełnianiem błędów w realizacji założenia terenu zieleni.

Opierając się na projekcie można precyzyjnie określić harmonogram prac oraz przygotować się finansowo na jego realizację. Można także podzielić prace na etapy, rozkładając obciążenie finansowe na dłuższy czas.  Pochylając się nad koncepcjami wybiera się najbardziej odpowiednią dla inwestora propozycję. Istnieje także możliwość przygotowania wizualizacji projektu. W naszej pracowni projektowaniem zieleni zajmują się profesjonaliści – architekci krajobrazu.


        

Projekty