Zakładanie Terenów Zieleni


Zakładamy tereny zielone na podstawie własnych projektów oraz przekazanych przez inwestora.

Wykonujemy wszelkie prace niezbędne do realizacji założenia:

  • przygotowanie terenu – usunięcie pozostałości pobudowlanych, karczowanie drzew i krzewów, nawiezienie gleby
  • zakładanie systemów nawadniających
  • dowóz i nasadzenie roślin
  • wysiew trawników lub ułożenie trawy z rolki